ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการเลือกตั้ง และฝึกซ้อมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564
วันพุธ ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เข้าร่วมการเลือกตั้ง และฝึกซ้อมการประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร “ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2564,12:15   อ่าน 193 ครั้ง