ภาพกิจกรรม
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร  , นายบำรุง ทองรอด ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา และนายประทีป  แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ของ นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแหลมทราย
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,22:44   อ่าน 57 ครั้ง