ภาพกิจกรรม
โครงการซ่อม DLTV R Service
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ร่วมกับสาขาวิชาไฟฟ้า ได้ดำเนินการโครงการซ่อม DLTV R Service ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อให้บริการ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน โดยรับผิดชอบให้พื้นที่อำเภอหลังสวน และอำเภอละแม จำนวน 38 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 41 จำนวน 3 โรงเรียน
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,22:35   อ่าน 60 ครั้ง