ภาพกิจกรรม
ทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนและวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อทำความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในการจัดการเรียนการสอนสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จังหวัดชุมพร
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,22:29   อ่าน 57 ครั้ง