ภาพกิจกรรม
รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
คณะผู้บริหาร คณะครู ของวิทยาลัยการอาชีพ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 2564,22:24   อ่าน 54 ครั้ง