โครงการป้องกันและบำบัดมลภาวะ Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 17 June 2019 13:50

ด้วยชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลังได้จัดโครงการป้องกันและบำบัดมลภาวะ  ในวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา 13.00 - 15.00 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกสาขา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Monday, 17 June 2019 13:54