รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 30 April 2019 03:59

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ธุรการงานพัสดุ) รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Last Updated on Tuesday, 30 April 2019 04:00