เกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 25 March 2019 15:28

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร