เชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 62 Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Sunday, 17 March 2019 02:55

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่องเชิญชวนทุกท่านไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 62 ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 โดยมีขั้นตอนการลงคะแนนและอื่นๆตามรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Last Updated on Sunday, 17 March 2019 03:17