โครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ) Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Wednesday, 16 January 2019 00:00

ด้วยชมรมวิชาชีพบัญชี ได้จัดโครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ)  ในวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562  เวลา 13.00 - 15.00 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน