โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 14 January 2019 00:00

ด้วยชมรมวิชาชีพการตลาดได้จัดโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  ในวันพุธ ที่ 23 มกราคม 2562  เวลา 13.00 - 15.00 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกสาขา เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Thursday, 14 February 2019 01:54