โครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Wednesday, 10 July 2019 12:57

ด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการรณรงค์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ในวันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2562  เวลา 08.00 -16.00 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนระดับ ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Wednesday, 10 July 2019 13:03