โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 09 July 2019 14:16

ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ในวันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562  เวลา 13.00 -15.00 ณ วัดเสกขาราม อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 09 July 2019 14:21