โครงการการบูรณาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศึกษาดูงาน Print
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Thursday, 29 November 2018 00:00

ด้วยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 - 11.00 ณ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด  จึงขอให้นักเรียน ปวช.1-2 และ ปวส.1 สาขาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน