Banner
Banner
Banner
Banner
Home ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

นายเรืองศักดิ์  บัวอินทร์
ครู คศ.1 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 


 

 

 

นายสิริสุข  พุ่มขจร
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

นางสาวจงจินต์  ทิวะหุตต์
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา

นายภาณุ  ช่วยชูหนู
หัวหน้างานปกครอง

 

 

นางอรวรา  ธานีณรงค์
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน

นางสาวเรวดี  อุ้ยเซ่งหลี
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

นายธีรวัจน์  แสงพายับ
หัวหน้างานโครงการพิเศษ

 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.