Banner
Banner
Banner
Banner
Home ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายวิชาการ

 

นายมนตรี  วรรณนิยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

 

 

 

นางยมนธิชัย  เผิอกผ่อง
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

นายศุภวัฒน์  แย้มจรัส
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

นายนพรัตน์  อ่อนขจร
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด


 

 

นายวีระพัฒน์  ขวัญราช
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

 


หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน


 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.