ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Banner

เว็บลิงก์

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายบริหารทรัพยากร PDF Print E-mail

นายพัฒนกิจ  วงค์ลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร


 

นางสาวฟีอ๊ะ  รามัญเศษ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางเชาวนาถ  ชำนาญเศรษฐกุล
หัวหน้างานบุคลากร

นางณิชมน  เหล่าเมฆ
หัวหน้างานการเงิน

สิบเอกหญิงอนุสา  ศรีชัย
หัวหน้างานการบัญชี

นายสาธิต  เสวกจันทร์
หัวหน้างานพัสดุ

นายจักษ์พันธ์  จิตจร
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายสนธยา  เกื้อคีรี
หัวหน้างานทะเบียน

นายนิธิกร ชูฟอง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.