Home ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
ผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 09 July 2019 13:49

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.