Home ผู้บริหารวิทยาลัย
ผู้บริหารวิทยาลัย

นายประสิทธิ์ วัชรินทร์พร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
นายพัฒนกิจ  วงค์ลาศ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
นายมนตรี  วรณณนิยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
นายจิตติพร  ชาตะปัทมะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายมนตรี  วรรณนิยม
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 

 

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.