ผู้อำนวยการวิทยาลัย

Banner

เว็บลิงก์

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ตำแหน่ง

จำนวน

ระดับตำแหน่ง

ระดับการศึกษา

ช.

ญ.

รวม

คศ.1

คศ.2

คศ.3

ครูผู้ช่วย

เอก

โท

ป.บัณฑิต

ตรี

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ช.

ญ.

ช.

ญ.

ช.

ญ.

ช.

ญ.

1. ผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร

5

  -

5

 -

 -

2

 -

3

 -

 -

 -

 -

3

2

 -

 -

รวมผู้บริหาร

5

-

5

 -

 -

2

 -

3

 -

 -

 -

 -

3

2

 -

 -

2. ข้าราชการครูผู้สอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวิชาเครื่องกล

1

  -

1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

 -

 -

 -

1

 -

สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1

 -

1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

 -

1

 -

 -

 -

สาขาวิชาการก่อสร้าง

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

สาขาวิชาพณิชยการ

2

3

5

1

1

1

1

 -

 -

 -

1

 -

3

 -

2

 -

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

1

4

5

 -

1

1

2

 -

-

 -

1

 -

3

 -

2

 -

รวมข้าราชการครู

5

7

12

1

2

2

3

 -

-

2

2

 -

7

 -

5

 -

3. พนักงานราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานราชการ

6

3

9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

9

 -

รวมพนักงานราชการ

6

3

9

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

9

 -

4. ครูอัตราจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูอัตราจ้าง

8

8

16

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

15

 -

รวมครูอัตรจ้าง

8

8

16

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

 -

15

 -

5. ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

2

11

13

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

11

1

นักการภารโรง

2

4

6

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

6

พนักงานขับรถ

1

  -

1

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

1

ยาม

2

  -

2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

รวมลูกจ้างชั่วคราว

7

15

22

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

11

10

รวมทั้งสิ้น

31

33

64

2

2

3

3

2

1

1

2

-

10

2

40

9

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.