Banner
Banner
Banner
Banner
Home ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
นายจิตติพร  ชาตะปัทมะ
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ


 

 

 

 

นายอภิสิทธิ์  ทองสนิท
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นายจิโรจน์  แสงอ่อน
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


หัวหน้างานความร่วมมือ


 

นายศุภชัย อัจจิมากุล
หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

นางณัฎฐ์แจ่มใส  นุ้ยเพชร
หัวหน้างานประกันคุณภาพ


หัวหน้างานการค้าและผลผลิต

 

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.