Home
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Friday, 16 June 2017 17:00

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา  08.00 -11.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนให้นักเรียน นักศึกษา แต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบ
Last Updated on Tuesday, 10 October 2017 11:55
 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เอกคณิตศาสตร์) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Wednesday, 14 June 2017 04:54

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนมีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหนงครูอัตราจ้าง แผนกสามัญสัมพันธ์(เอกวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการงานกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 ตุลาคม 2560 รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง
Last Updated on Tuesday, 10 October 2017 12:37
Read more...
 
โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560" PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Friday, 09 June 2017 02:29

ในวันพฤหัสบดี 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนได้จัดโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560" ณ หอประชุทวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ขอนักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 02:35
 
ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (การประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Friday, 09 June 2017 02:29

ด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี กำหนดจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทย (การประกวดอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง) เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้รู้จักการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน จึงขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Friday, 01 September 2017 07:09
 
ขอเชิญร่วมโครงการแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Friday, 09 June 2017 02:29

ด้วยชมรมวิชาชีพการบัญชี กำหนดจัดโครงการแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน  เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำนุบำรุงศาสนา โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 ณ วัดเสกราขาม อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอเรียนเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Monday, 04 September 2017 04:37
 
โครงการพลังงานสัญจร (Energy 4) PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 08 June 2017 17:00

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  งานอาคารสถานที่โดยกลุ่มงานอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการพลังงานสัญจร 

Last Updated on Friday, 09 June 2017 08:40
อ่านเพิ่มเติม
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 26

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.