Home
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Wednesday, 09 August 2017 17:00

ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 -15.00 ณ วัดเสกขาราม อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.2 - ปวส.1 เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Friday, 01 September 2017 07:08
 
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 07 August 2017 17:00

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560  ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
Last Updated on Tuesday, 10 October 2017 12:05
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 25 July 2017 17:00

ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์  ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 -15.00 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 05 September 2017 00:25
 
ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Sunday, 23 July 2017 17:00

ด้วยชมรมวิชาชีพการตลาดได้จัดโครงการประกวดจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์  ในวันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.00 - 15.00 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 00:13
 
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการกีฬาภายในสี่สีสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด 2560 PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Thursday, 13 July 2017 17:00

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการกีฬาภายในสี่สีสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด  ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 เวลา  08.00 -16.00 น. ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
Last Updated on Tuesday, 10 October 2017 12:00
 
ขอเชิญข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 03 July 2017 17:00

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน ในวันที่ 7 กรกฎาคม2560 เวลา   08.00 -12.00 น. ณ วัดเสกขาราม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Last Updated on Tuesday, 10 October 2017 11:30
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 27

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.