Home
ด้วยชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลังได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาและสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 30 January 2018 13:35

ด้วยชมรมวิชาชีพไฟฟ้ากำลังได้จัดโครงการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาและสถานประกอบการ(พี่สอนน้อง) ในวันพุธ ที่ 10 มกราคม 2561  เวลา 13.00 -15.00 ณ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 13:39
 
ชมรมวิชาชีพการตลาด ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจักหาสมาชิกดีเด่น (ภายใต้การนิเทศ) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 30 January 2018 02:10

ชมรมวิชาชีพการตลาด ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจักหาสมาชิกดีเด่น (ภายใต้การนิเทศ) ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน โดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 02:12
 
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 30 January 2018 01:49

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการจัดหาสมาชิกดีเด่น (โครงการภายใต้การนิเทศ) ในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 13.00 -15.00น. ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน โดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 01:52
 
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา แผนกพาณิชยการระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 30 January 2018 01:43

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา แผนกพาณิชยการระดับ ปวช.2 ปวช.3 และ ปวส.2 เข้าร่วมโครงการ ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ โดยให้นักเรียน - นักศึกษา ประดิษฐ์ผลงานจากสิ่งของเหลือใช้ ห้องล่ะ 1 ชิ้น และนำชิ้นงานมานำเสนอให้คณะกรรมการตัดสิน
Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 01:48
 
ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังทุกคน สมัครเข้าร่วม โครงการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น (ภายใต้การนิเทศ) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 30 January 2018 01:40

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษาชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังทุกคน สมัครเข้าร่วม โครงการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น (ภายใต้การนิเทศ) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง อาคาร 4 ชั้น โดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 30 January 2018 01:43
 
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 29 January 2018 01:55

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งธุรกิจ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ร้านขายของบริเวณโรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
Last Updated on Monday, 29 January 2018 01:58
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 27

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.