Home
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างภายใต้ค่าใช้จ่ายในการฝื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทุกภัยภาคใต้ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 23 July 2018 00:11

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน มีความประสงค์แจ้งเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างภายใต้ค่าใช้จ่ายในการฝื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทุกภัยภาคใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Last Updated on Monday, 23 July 2018 00:14
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างภายใต้ค่าใช้จ่ายในการฝื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทุกภัยภาคใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 23 July 2018 00:02

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างภายใต้ค่าใช้จ่ายในการฝื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทุกภัยภาคใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

Last Updated on Monday, 23 July 2018 00:10
 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างภายใต้ค่าใช้จ่ายในการฝื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทุกภัยภาคใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Thursday, 12 July 2018 21:48

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างภายใต้ค่าใช้จ่ายในการฝื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากอุทุกภัยภาคใต้ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
โครงการจิตอาสาพัฒนา PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Wednesday, 11 July 2018 23:01

ด้วยชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลังได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา ในวันพุธ ที่ 1 สิงหาคม 2561  เวลา 08.00 -15.30 ณ บ้านเอื้อพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร และนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขามีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมได้โดยการบริจาคสิ่งของ เช่น เสื้อผ้า ตุ๊กตา และขนมต่างๆ สามารถนำมาบริจาคได้ที่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 
โครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 09 July 2018 00:14

ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  ในวันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.00 -15.00 ณ วัดเสกขาราม ต.วังตะกอ  อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ด้วยชมรมวิชาชีพการตลาดได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Sunday, 08 July 2018 04:02

ด้วยชมรมวิชาชีพการตลาดได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ในวันพุธ ที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 - 12.00 ณ วัดเสกขาราม  อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษา สาขาการตลาด เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Friday, 17 August 2018 04:06
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 26

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.