Home
โครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Thursday, 19 January 2017 23:53

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ในวันที่21 ธันวาคม2559 เวลา14.00-16.00น. ณ. ห้อง212 ชั้น1 สาขาวิชาการตลาด ตึกพาณิชการ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 
เทศบาลเมืองหลังสวน ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 27 December 2016 15:18
ด้วย เทศบาลเมืองหลังสวน  กำหนดการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560  โดยการทำบุญตักบาตร    คลิกที่นี่อ่านรายละเอียดต่อ
 
บรรจุผลงานป้องกันการทุจริตเป็นสื่อการเรียน PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 27 December 2016 15:14
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการผลิตผลงานที่ผ่านการพิจารณาผลการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๙  ในรูปแบบภาพยนต์สั้น    คลิกที่นี่
Last Updated on Tuesday, 27 December 2016 15:22
 
ข่าวสารของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 27 December 2016 15:09
ด้วยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านจังหวัด    คลิกที่นี่
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกระเช้าของขวัญOTOP PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 27 December 2016 15:04
จังหวัดชุมพรขอความร่วมมือสนับสนุนกระเช้าของขวัญผลิตภัณฑ์ OTOP    คลิกอ่านต่อ
 
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 27 December 2016 14:50
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      คลิกที่นี่
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 9 of 26

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.