Home
โครงการงดสูบบุหรี่โลก PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Friday, 26 May 2017 02:09

ในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไดจัดโครงการรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ณ หอประชุทวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 02:12
 
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและเขียนแผนงานปฎิบัติกิจกรรมโครงการตามค่านิยนไทย 12 ประการ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 23 May 2017 17:00

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำและเขียนแผนงานปฎิบัติกิจกรรมโครงการตามค่านิยนไทย 12 ประการ ภายใต้หลักธรรมภิบาลบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560   ในวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมแหลมทราย วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
Last Updated on Tuesday, 10 October 2017 11:50
 
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Friday, 19 May 2017 02:01

ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไดจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ในเวลา 1300.15.00 น. ณ หอประชุทวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมโครงการโดยพร้องเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 02:06
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Friday, 19 May 2017 01:22

ด้วยชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานการใช้คอมพิวเตอร์  ในวันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560  เวลา 13.00 -15.00 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 221 และห้องวิชาทฤษฎีทั่วไป 224 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 01:37
 
โครงการปฐมนิเทศและประชุมสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Monday, 15 May 2017 01:57

ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไดจัดโครงการปฐมนิเทศและประชุมสมาชิกองค์การนักวิชาชีพ ณ หอประชุทวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 02:00
 
โครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Wednesday, 03 May 2017 01:42

ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไดจัดโครงการปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดราชบูรณะ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 01:52
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 26

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.