Home
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอาชีวะบริการ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Tuesday, 06 June 2017 17:00

ด้วยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ได้จัดโครงการอาชีวะบริการ  ในวันพุธ ที่ 7 มิถุนายน 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 -16.30 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองหลังสวน (อาคารหลังเก่า) อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
Last Updated on Thursday, 24 August 2017 02:53
 
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนเรื่อง การพ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2560 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 05 June 2017 17:00

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวนประกาศให้นักเรียน นักศึกษา จำนวน 256 ราย พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ

Last Updated on Wednesday, 02 August 2017 00:30
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 04 June 2017 17:00

 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560  เวลา 08.00 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาได้จัดโครงการเก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.วิทย  นาควิเชียร ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและมอบอุปกรณ์ในการเก็บขยะและทำความสะอาดเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Last Updated on Friday, 09 June 2017 08:35
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการเก็บขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Thursday, 01 June 2017 02:12

ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ทางวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนไดจัดโครงการเก็บขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้ขยะฝอยในวิทยาลัยลดจำนวนลง  ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 02:22
 
ขอเชืญร่วมโครงการอาชีวะบริการ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 31 May 2017 17:00

ด้วยชมรมวิชาชีพช่างยนต์ได้จัดโครงการอาชีวะบริการ  ในระหว่างวันที่ 7  มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 -16.00 ณ วิทยาลัยการอาชีพหลังสน อ.หลังสวน จ.ชุมพร จึงขอเรียนเชิญสมาชิกองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน  เข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 07:20
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการวันพระธรรมสอนใจ PDF Print E-mail
Written by งานประชาสัมพันธ์   
Wednesday, 31 May 2017 02:24

 โครงการวันพระธรรมสอนใจ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันพระ เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงพระพุทธศาสนา ปละเป็นการทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัย ณ หอประชุทวิทยาลัยการอาชีพหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
Last Updated on Tuesday, 29 August 2017 02:27
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 27

วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน เลขที่ 1 ม.10 ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร 861110 โทร.077-630851.

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.